Stenspräckning

Klippuddens Entreprenad AB utför spräckningsarbete från enstaka stenar till berg. Vi har 5 utbildade sten- och bergspräckare. Vi spräcker sten, berg och betong, vi kan även spräcka inomhus!!

Stenspräckning är ett snabbt och enkelt sätt att avlägsna sten i exempelvis villaområden eller där det kan vara känsligt att spränga. Det finns många fördelar med stenspräckning.

Kostnadseffektiv

Utrustningen är lätt att förflytta och eftersom vibrationerna är betydligt mindre än vid sprängning behöver inte närliggande byggnader besiktigas, vilket gör det till en mycket smidig och kostnadseffektiv metod.

Vill du ha mer information om stenspräckning och hur det går till, är du välkommen att kontakta oss!

Miljön

Sprängning med krut är miljövänligt och de låga vibrationerna skadar inte djurlivet.

Vid förbränning av krutet bildas kolmonoxid som är en gas. Kolmonoxid har inga effekter av betydelse för naturmiljön. Hylsan som håller krutet består av hårdplast och tas omhand efter arbetet. Genom att vibrationerna vid spräckning är högfrekventa avtar de snabbt efter smällen vilket är skonsamt mot alla närliggande objekt. Inga besiktningar krävs. Stenspräckning kan utföras året runt och kan användas inomhus i trånga utrymmen. Gaserna från det förbrända krutet försvinner snabbt från platsen och riskerar inga negativa hälsoeffekter för de som bor i närheten. Vid spräckningsarbeten inomhus i ex källare behövs ökad ventilation och andningsskydd för de som vistas i närheten.

Vi kan komma akut, om ni stöter på berg eller sten under ett pågående jobb

Hur fungerar det?

SIMPLEX är ett elavfyrat system där borrhålen laddas med krutpatroner. Därefter packas/proppas hålet med lätt fuktig sand.

Säkerhetsavståndet är 30 meter och vid detonering bildas ett högt gastryck som får stenen/berget att spricka.

Detonationshastigheten är ca 400m/sek vilket är mycket lindrigare mot dynamitens 6000m/sek. Detta innebär mindre vibrationer. Stenen /berget behöver inte täckas lika noga som vid dynamit sprängning.

Efter detonation spricker berget upp i olika storlekar, allt från grus till större block. Blocken blir i behändiga format som kan bäras för hand eller tas bort med hjälp av ex minigrävare. Vi tar även hand om bortforsling av stenarna om det behövs.

Läs mer om stenspräckning hos vi i villa http://www.viivilla.se/Bygg/Tillbehor/Spranga-eller-spracka-45214

Tillstånd från Polismyndigheterna

Klippuddens Entreprenad AB innehar tillstånd från Polismyndigheterna för stenspräckning i hela Sverige.